برگزاری کنگره های علمی امدادی جوانان هلال احمر در 31 استان کشور

رئیس سازمان جوانان هلال احمر گفت: کنگره های علمی-امدادی سازمان جوانان هلال احمر امسال برای نخستین بار به صورت منطقه ای و در 31 استان کشور برگزار می شود.

وی ادامه داد: هر یک از جمعیت های هلال احمر در استان ها موظف هستند یک کنگره علمی-امدادی که موضوع آن پیش از این به تایید معاونت امور دانشجویی سازمان جوانان رسیده است، برگزار کند.
جعفریان گفت: شناسایی، جذب و پرورش استعدادها در زمینه های علمی و فرهنگی، استفاده از نیروهای متخصص عضو در جهت اهداف جمعیت هلال احمر و تعامل بیشتر بین دانشگاه ها و مراکز علمی با سازمان جوانان از اهداف کلی برگزاری کنگره های علمی-امدادی در استان های مختلف است.
وی گفت: زمان اجرایی کنگره های یاد شده، شش ماهه دوم سال جاری است و طبق دستورالعمل تدوین شده پس از بررسی و مشخص شدن هزینه های هر کنگره،معاون امور جوانان استان می تواند تا سقف تعیین شده برای برگزاری کنگره علمی-امدادی استان مربوطه اختصاص دهد.
از مجموع 31 استان کشور تاکنون عناوین کنگره های 14 استان کشور تعیین و تایید شده است و مابقی استان ها نیز به زودی عناوین کنگره هاي خود را اعلام می کنند.

شایان ذکر است کنگره های علمی-امدادی سازمان جوانان جمعیت هلال احمر سال گذشته  تنهادر چهار استان کشور برگزار شده بود .
هم اکنون بیش از سه میلیون دانشجو در رشته های مختلف در کشور در حال تحصیل هستند که از این تعداد 400 هزار نفر در قالب یک هزار کانون دانشجویی به عضویت سازمان جوانان جمعیت هلال احمر در آمده اند.