بازدید رئیس کمیسیون جوانان فدراسیون جهانی صلیب سرخ و هلال احمر از فعالیت سازمان جوانان