شرایط انتخاب اعضای برگزیده مرحله اول دوره مقدماتی تجسس و نجات در کوهستان

به منظور اطلاع از شرایط انتخاب اعضای برگزیده استان ها جهت شرکت در مرحله دوم دوره های مربی گری درجه 3 و مدرسی تجسس و نجات در کوهستان روی فایل های زیر کلیک کنید .

حکم سرگروهی

فرم شماره 1

فرم شماره 2