کاروان های نیکوکاری

جهاد رمضان در ماه مهربانی

اعزام کاروان نیکوکاری جوانان جمعیت هلال احمر شهرستان دلیجان در ماه رمضان به مدت ۲روز انجام شد.

کاروان جهادی جوانان فعالیتی از جنس مهربانی

برگزاری کاروان نیکوکاری توسط امور جوانان جمعیت هلال احمر شهرستان شیروان به روستای چهل و پنج خانواری سنگچین از توابع این شهرستان باارائه آموزش های امدادی و اهدای هدایا به کودکان مدرسه انجام شد.

از نشست اعضا کانون ها دانش آموزی‎ تا برپایی کاروان نیکوکاری در مناطق محروم مشهد مقدس

حقیقی مسئول امور جوانان جمعیت هلال احمر مشهد؛ از برگزاری نشست صمیمانه معرفی کانون های دانش آموزی با حضور معاون اجتماعی امنیتی و سیاسی سیاسی استانداری خراسان رضوی، علیرضا معین زاده معاونت امور جوانان استان ، کارشناسان حوزه جوانان و نمایندگان تشکل های دانش آموزی هلال احمر در مشهد مقدس خبر داد.