+ اعضا

قامت بلند دنا شاهد استواری مردان هلال

هوای نوروز بر ایران حاکم شده بود و ۶۶ مسافر پرواز ۳۷۰۴ شاید آن روز به فکر روزهای خوش، کنار فرزندان را نقشه می‌کشیدند اما ناگهان ساعت از تیک تاک ایستاد و هواپیما از رادارها محو شد.

همدلی «هلالی ها» برای همدردی


فعالیت همراه با صمیمیت و همدلی داوطلبان هلال احمر را بی نظیر می داند که باعث جذب هر جوانی می شود و می افزاید: کمک به همنوعان آسیب دیده که هیچ امیدی بعد از خدا ندارد بی نظیر و غیرقابل توصیف است...

هلال احمر خانه دوم من است


عضو فعال جوانان جمعیت هلال احمر استان کردستان گفت: اگر بگویم خانه دوم من هلال احمر است اغراق نیست زیرا از زمانی که توانستم تصمیمی برای زندگیم بگیرم وارد هلال احمر شدم و بیشتر اوقاتم در این سازمان و برای انجام فعالیت های بشر دوستانه صرف شد.