سازمان در رسانه

خبرگزاری ایسنا

فعالیت 20 هزار جوان داوطلب هلال احمر در پایگاه‌های نوروزی

خبرگزاری ایسنا

توزیع بیش از ۵ میلیون کالای فرهنگی در طرح ایمنی و سلامت مسافران نوروزی

خبرگزاری ایسنا

بهره‌مندی حدود ۲۳4 هزار مسافر نوروزی از خدمات تیم‌های سحاب هلال

خبرگزاری ایسنا

خدمت‌رسانی سازمان جوانان هلال احمر به بیش از ۷ میلیون مسافر نوروزی

خبرگزاری ایسنا

فعالیت 20 هزار جوان داوطلب هلال احمر در پایگاه‌های نوروزی

خبرگزاری ایسنا

مراجعه 6.5 میلیون مسافر به پست‌های ایمنی و سلامت مسافران نوروزی

خبرگزاری ایرنا

حفاظت از محیط زیستی برنامه مهم سازمان جوانان هلال احمر

خبرگزاری ایرنا

استقبال بیش از 162 هزار مسافر از خیمه های نماز سازمان جوانان

خبرگزاری ایرنا

قدردانی رییس سازمان جوانان هلال احمر از 20هزار جوان داوطلب

خبرگزاری ایرنا

بهره مندی 710 هزار مسافر نوروزی از خدمات سازمان جوانان هلال احمر در جاده ها