اخبار ستادی

رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر: استقلال حوزه جوانان از داوطلبان از سیاست‌های فدراسیون بین‌المللی جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال‌احمر نشات گرفته است

رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر گفت: موضوع استقلال حوزه جوانان از داوطلبان به دلیل اهمیت ویژه هر بخش از سیاست‌های فدراسیون بین‌المللی جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال‌احمر نشات گرفته است.