کلیپ و فیلم پویش بین المللی # من _خانه_ میمانم ، توسط اعضای  سازمان جوانان هلال احمر(معاونت جوانان استان تهران)

کلیپ و فیلم پویش بین المللی # من _خانه_ میمانم ، توسط اعضای  سازمان جوانان هلال احمر(معاونت جوانان استان تهران) وبامشارکت ۵۶ کشورشروع شده و ادامه دارد.