آسیب های اجتماعی

انعقاد تفاهم نامه همکاری هلال احمر با اداره آموزش فنی و حرفه ای استان کرمان/ پیشرفت و ارتقای شغلی اعضای جوانان هلال احمر با کسب مهارت های فنی و حرفه ای

جمعیت هلال احمر استان کرمان با انعقاد تفاهم نامه همکاری با اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اولین گام برای کسب مهارت های فنی و حرفه ای برای پیشرفت و ارتقای شغلی اعضای جوانان برداشت.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر کرمان خبر داد: انعقاد تفاهم نامه همکاری با اداره کل فنی و حرفه ای استان در حوزه آسیب های اجتماعی

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمان از انعقاد تفاهم نامه همکاری با اداره کل فنی و حرفه ای استان در حوزه آسیب های اجتماعی و کسب و کارهای خرد خبر داد.