اخبار مجامع

سومین جلسه شورای مرکزی مجمع کشوری کانون‎های جوانان برگزار شد/ سطح بندی شوراهای مرکزی مجامع استانی و کانون‎های جوانان در دستور کار شورای مرکزی

سومین جلسه شورای مرکزی مجمع کشوری کانون‎های جوانان، در حضور مسئولین سازمان جوانان با تعیین و تبیین کارگروه‎ها و مصوب شدن موضوعات در دستور کار شورا، طی دو روز در سالن زنده یاد دکتر امیر معتمدی سازمان جوانان برگزار شد.

نخستین جلسه اعضای شورای مرکزی مجامع کانون های دانشجویی سازمان جوانان جهت تصویب آئین نامه اجرایی، برگزار شد

اعضای شورای مرکزی مجمع دانشجویی سازمان جوانان در جلسه هم اندیشی با رییس سازمان جوانان و معاون دانشجویی و جوانان، پیشنهادات خود را در خصوص فعالیت های این مجمع ارائه کردند.