اخبار مجامع

برگزاری جلسه شورای مرکزی مجامع کانون های دانشجویی و جوانان به میزبانی معاونت امور جوانان استان فارس و با دستور جلسه ارائه گزارش یک ساله فعالیت های شورای مرکزی برگزار شد


حضور دبیران مجمع جوانان و دانشجویی و برگزاری جلسه مجزا با حضور کارشناسان ستادی و معاون امور جوانان هلال احمر فارس در اولین گردهمایی سال 1398 مجامع در استان فارس انجام شد.

پنجمین جلسه شورای مرکزی مجمع دبیران کانونهای دانشجویی و جوانان هلال احمر استان یزد


معاون امور جوانان هلال احمر استان یزد از برگزاری پنجمین جلسه شورای مرکزی مجمع دبیران کانونهای دانشجویی و جوانان هلال احمر استان یزد با حضوراعضای مجمع و با موضوع هم اندیشی و بررسی طرح ملی ایمنی و سلامت مسافرین نوروزی98 خبر داد.