سحر

حضور تیم سحر جوانان هلال احمر استان فارس در مناطق درگیر خشکسالی سیستان و بلوچستان // پایان فعالیت در روستای کتیج و ادامه فعالیت در مسکوتان‎

معاون امور جوانان هلال احمر استان فارس از اعزام تیم سحر متشکل از جوانان هلال احمر استان فارس به همراه کاروان سلامت داوطلبان ارس در مناطق سیستان و بلوچستان خبر داد.