محله عاری از دخانیات

کرمان در ارزیابی از اجرای دومین کمپین محله عاری از دخانیات رتبه عالی را کسب کرد

معاون امور جوانان جمعیت هلال احمر استان کرمان از کسب امتیاز نهایی 85 و رده عالی و رتبه اول این جمعیت در جمع گروه استان های پر شعبه، در جریان ارزیابی دومین کمپین محله عاری از دخانیات خبر داد.

فارس در ارزیابی از اجرای دومین کمپین محله عاری از دخانیات رده عالی و رتبه اول را کسب کرد

معاون امور جوانان جمعیت هلال احمر استان فارس از کسب امتیاز نهایی 93 و رده عالی و رتبه اول این جمعیت در جمع گروه استان های پر شعبه، در جریان ارزیابی دومین کمپین محله عاری از دخانیات خبر داد.