محله عاری از دخانیات

گزارش//عزم جدی در مبارزه با مواد مخدر

آموزش و پیشگیری از اعتیاد به مصرف مواد مخدر یک کار دسته جمعی است و نه تنها مراجع قانونی، انتظامی، ارگانهای مربوطه و ...؛ بلکه مشارکت و حضور موثر و اثربخش همه افراد جامعه را نیز لازم دارد و می بایست تا ابتدایی‌ترین آموزش‌ها در این زمینه را از خانه و توسط والدین شروع شود.

کرمان در ارزیابی از اجرای دومین کمپین محله عاری از دخانیات رتبه عالی را کسب کرد

معاون امور جوانان جمعیت هلال احمر استان کرمان از کسب امتیاز نهایی 85 و رده عالی و رتبه اول این جمعیت در جمع گروه استان های پر شعبه، در جریان ارزیابی دومین کمپین محله عاری از دخانیات خبر داد.

فارس در ارزیابی از اجرای دومین کمپین محله عاری از دخانیات رده عالی و رتبه اول را کسب کرد

معاون امور جوانان جمعیت هلال احمر استان فارس از کسب امتیاز نهایی 93 و رده عالی و رتبه اول این جمعیت در جمع گروه استان های پر شعبه، در جریان ارزیابی دومین کمپین محله عاری از دخانیات خبر داد.