داستان یک عکس

رمضان، ماه بندگی

اله من معبود من
سر بر آستان بندگی تو فرود آورده ام
تویی آن رفیق من وقتی که هیچ رفیق و یار دلسوزی ندارم

ماه مبارک رمضان


رمضان ماه نزول قرآن و طواف فرشتگان گرد فرشتگان است

طرح ملی پیمان منطقه چهار

محبتها هیچ وقت فراموش نمیشن، محبت کردی اوندر میمونه و میچرخه یه روزی و یه جایی که روحتم خبر نداره بهت برمیگرده. محبت کن بی توقع