استان آذربایجان شرقی

جوان برتر آذربایجان شرقی در جشنواره حضرت علی اکبر (ع) جایزه خود را به سیل زدگان اهدا کرد


رویاء ذوالفقاری جوان برتر جمعیت هلال احمر استان آذربایجان شرقی و منتخب یازدهمین دوره از جشنواره حضرت علی اکبر (ع) همزمان با روز جوان؛ جایزه نقدی خود را به سیل زدگان اهداء کرد.

پیک نوروزی جوانان هلال احمر استان آذربایجان شرقی در بهار۹۸


در بیکرانه‌ی هستی؛ مردمانی از دیار مهربانی؛ در کلبه‌هایی از عشق و دوستی سین سلامتی سر داده اند. رؤیای صلح در جهان هستی در سر می پرورانند و در جشن سنبل و سبزه سین‌های سرور و سرافرازی برای سفرهای امن و ایمن محیا می‌کنند.