استان فارس

جشنواره  نقاشی “دنیای رنگی من” در نورز ۹۹ در جوانان هلال احمر استان فارس اجرا شد
طرح ملی بشردوستانه  جشنواره دنیای رنگی من با موضوعات آسمان آبی، زمین سبز ٫ کتابخانه ما ٫ دورهمی خانواده ٫ دنیای شاد ،بهداشت، زندگی و سلامت ٫ خانواده پرنشاط و سالم ٫ کشورم ایران  به مناسبت نوروز در سراسر استان فارس برگزار شد.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر فارس ،مسئولین ، مدیران ارشد و  روسای شعب هلال احمر استان فارس پیشقدم در طرح ملی لبخند با خانواده شدند
مدیر عامل جمعیت هلال احمر فارس ،مسئولین استانی و شهرستانی و مدیران و معاونین و روسای شعب هلال احمر فارس با حضور خود در طرح بشردوستی سازمان جوانان و ساختن پوستر" لبخند با خانواده " تاکید بر حضور مردم و ترغیب برای قطع زنجیره کرونا کردند

جوانان هلال احمر فارس همچنان در خط مقدم دفاع برای شکست بیماری کرونا در ایستگاه های تب سنجی

اعضای جوانان هلال احمر استان فارس با برپایی ایستگاه های تب سنجی در کنار عوامل امدادی و سایر ارگان ها با حفظ اصول کامل ایمنی خود مراقبتی اقدام به ارائه خدمات پیشگیرانه کردند.

جوانان بشردوست استان فارس در خط مقدم پیشگیری از کرونا با همکاری داوطلبانه خود با دانشگاه های علوم پزشکی در غربارگری بیماران کرونایی
به منظور حفظ سلامت مردم و جلوگیری از شیوع بیشتر کرونا ویروس اعضای جوانان هلال احمر فارس از شهرستان های آباده، خرم بید، کازرون، فسا، خرامه و رستم همراه با سایرداوطلبان با همکاری مراکز بهداشتی برای تست غربارگری در میادین ورودی شهر تلاش میکنند

فعالیت های جوانان هلال احمر فارس از درختکاری تا ادامه فعالیت های پیشگیرانه ویروس کرونا
اعضای جوانان هلال احمر استان فارس در برنامه هایی همچون درختکاری با حفظ اصول ایمنی و ایستگاه های اموزشی برای مقابله با ویروس کرونا در چند روز گذشته فعالیت بشردوستانه خود را ادامه داند.