استان خوزستان

رییس سازمان جوانان هلال احمر کشور: جوانان خوزستان با انجام فعالیت های بشردوستانه درس شهادت و ایثار می دهند

رییس سازمان جوانان هلال احمر کشور گفت: خوزستان سرزمین ایثار و شهادت دارای پتانسیل قوی از قشر جوان می باشد که جوانان این سرزمین با فعالیت های بشر دوستانه به سایر جوانان درس ایثار و شهادت می دهند.