استان خوزستان

باید برنامه های فرهنگی مبتنی بر مأموریت های جمعیت هلال احمر انجام شوند، ضرورت ارزیابی برنامه ها پس از اجرا

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خوزستان در نشست شورای فرهنگی این جمعیت گفت: باید برنامه های فرهنگی مبتنی بر مأموریت های جمعیت هلال احمر با خلاقیت و درایت انجام شوند.