استان خوزستان

خوزستان ؛ اتحاد وآگاهی بخشی جوانان در امر پیشگیری از اعتیاد

پیشگیری از اعتیاد به خصوص در کودکان و نوجوانان یکی از وظایفی است که بایستی با آگاهی کامل آن را انجام داد. شناخت اصول و مهارتهای لازم راز اصلی موفقیت در این مسیر خواهد بود
ما هرگز فکر نمی کنیم با مصرف مواد در نهایت معتاد می شویم. ابتدا به عنوان سرگرمی شروع می شود، و بعد پیشرفت می کند. به عنوان مثال، در نوجوانان، ممکن است سیگار، و الکل فقط برای آرامش یا کنجکاوی مصرف شود اما در نهایت مصرف مداوم آن باعث استفاده هر روزه آن میشود
روش های پیشگیری از اعتیاد و آشنایی با عواقب سوء مصرف مواد مخدر ، تآثیر خانواده ، محیط و دوستان در ایجاد زمینه ابتلاء به اعتیاد ، شناخت انواع مواد مخدر و عوارض سوء مصرف آنها و نقش رقابت سالم و تأثیر آن در شکوفایی استعدادهای نهفته جوانان از الزاماتی است که امروزه باید به آن توجه ویژه داشت