استان کرمان

عرضه محصولات کسب و کارهای خرد تسهیلگران کرمانی در بازار

سرپرست معاونت امور جوانان جمعیت هلال احمر استان کرمان در حاشیه دیدار با تسهیلگران کسب و کارهای خرد شهرستان کرمان گفت: شرایط عرضه محصولات کسب و کارهای خرد که توسط زیرمجموعه تسهلیگران جوانان هلال احمر تولید شده است، فراهم می کنیم.

اجرای برنامه های فرهنگی و اجتماعی تیم سحر برای 500 نفر از کودکان و نوجوانان شهرستان ریگان در طرح ملی نذر آب3

سرپرست معاونت امور جوانان جمعیت هلال احمر استان کرمان از ارائه خدمات تیم سحر به 500 نفر از کودکان و نوجوانان شهرستان ریگان در سومین دوره طرح ملی نذر آب خبر داد.