استان مرکزی

تقدیر سرپرست معاونت دانشجویی و جوانان از نگارش کتاب جایگاه حقوق بشر در راستای وظایف هلال احمر و صلیب سرخ

سرپرست معاونت دانشجویی و جوانان جمعیت هلال احمر کشور از مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان مرکزی و معاون امور جوانان جهت نگارش کتاب جایگاه حقوق بشر در راستای وظایف هلال احمر و صلیب سرخ تقدیر  کرد.