استان زنجان

یادداشت// روز خبرنگار

خبرنگاران همواره و در هر شرایطی از سیل گرفته تا زلزله، از آتش سوزی گرفته تا شیوع ویروس کرونا بدون هیچ چشم داشتی در صحنه‌ها حضور دارند تا روایت‌گر لحظات تلخ و شیرین روزگار باشند.