استان کردستان

فعالیت بشردوستانه راهی است برای پیشبرد اهداف هلال احمر

رئیس اداره دانش آموزی و پیش دبستانی معاونت امور جوانان جمعیت هلال احمر استان کردستان گفت: شرکت در فعالیت های بشردوستانه و امدادی احساس مفید بودن و به نوعی پویایی و احساس مسئولیت و خود باوری است که می تواند در تحقق پیشبرد اصول و احراز هلال احمر کمک موثری باشد.

هلال احمر خانه دوم من است


عضو فعال جوانان جمعیت هلال احمر استان کردستان گفت: اگر بگویم خانه دوم من هلال احمر است اغراق نیست زیرا از زمانی که توانستم تصمیمی برای زندگیم بگیرم وارد هلال احمر شدم و بیشتر اوقاتم در این سازمان و برای انجام فعالیت های بشر دوستانه صرف شد.

هلال احمر سنگر، زمان بحران هاست که همه یک رنگ و یک دل در کنار هم خواهند بود


مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان کردستان گفت: در هلال احمر نیاز است جایی همه در یک سنگر باشیم و آن سنگر، زمان بحران ها است. در زمان بحران رنگ لباس و ... مهم نیست و هفت اصل هلال احمر مهم می باشد و ما تقسیمات داخلی را فقط یک مرز سازمانی میدانیم اما در زمان بحران ها جوانان، داوطلبان و امدادگران همه یک رنگ و یک دل در کنار هم خواهیم بود.

بیستمین مانور سراسری زلزله و ایمنی در کردستان

250 دانش آموز با شرکت در این مانور با نحوه ی پناه گیری در هنگام وقوع زلزله آشنا شدند.دراین مانور با نواختن زنگ زلزله پناهگیری دانش آموزان در کلاس ،راهرو ،حیاط وکتابخانه صورت گرفت و بعد از اتمام زنگ زلزله خروج اضطراری دانش آموزان به سمت مناطق امن و فضای باز انجام شد.