استان خراسان جنوبی

اردوگاه بانشاط و اردوی ایمن

دوره‌ی آموزشی ویژه کارکنان شعب هلال احمر خراسان جنوبی با هدف ساماندهی اردوهای دانش آموزی برگزار شد.