استان خراسان جنوبی

پیوستن استانداران سیستان‌ و‌‌ بلوچستان و خراسان جنوبی به کمپین بهرفت در زیرکوه


معاون جوانان جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی گفت: استانداران سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی در جریان بازدید از پست ایمنی و سلامت مسافرین نوروزی شهید موهبتی زیرکوه به کمپین بهرفت ملحق شدند.

مدیرعامل جمعیت احمر خراسان‌جنوبی گفت: ۲۳ پست ایمنی و سلامت نوروزی در مبادی شهرهای خراسان‌جنوبی و ۱۲ خیمه در سطح استان آماده دریافت کمک‌های مردمی


مدیرعامل جمعیت احمر خراسان‌جنوبی گفت: ۲۳ پست ایمنی و سلامت نوروزی در مبادی شهرهای خراسان‌جنوبی و ۱۲ خیمه در سطح استان آماده دریافت کمک‌های مردمی هستند.

بهره مندی ۱۸ هزار مسافر از خدمات پست های ایمنی و سلامت مسافرین نوروزی هلال احمر

مدیر عامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی با بیان این‌که از ابتدای طرح نوروزی ۹۸ هلال احمر تا کنون ۷۱ مورد حادثه رخ داده است گفت: در این مدت هلال احمر خراسان جنوبی به سه هزار و ۲۵۲ نفر حادثه دیده خدمت ارائه کرد.