استان خراسان جنوبی

در امتداد یاقوت های سرخ

همزمان با ۷۲ امین سالروز تاسیس سازمان جوانان هلال احمر، جوانان هلال احمری با یک روز کار داوطلبی در باغ پیرمرد فردوسی به امتداد مهربانی، یاری رساندند.

گزارش // اعضای کانون روستایی نصرآباد کمک حال کشاورزان و باغداران روستایی می‌شوند ؛ دعوت به مراسم عناب¬چینی

لباس‌های سرخ¬شان میان پاییز مزرعه سبز و سفید پنبه شور و شوق می¬پاشد. جوانان روستا هستند که پاییز برای چیدن پنبه و تابستان برای عناب چینی به سراغ همسایه¬های کشاورزشان می¬روند و کمک حالشان می‌شوند. کانون روستایی «نصرآباد» شهرستان خوسف خراسان جنوبی چند سالی است که تشکیل شده و اهالی روستا را برای فعالیت¬های داوطلبانه بسیج کرده است. کار به کمک به کشاورزان روستا ختم نمی¬شود و اعضای کانون روستایی فعالیت¬های پر شاخ و برگی انجام می¬دهند؛ از برگزاری کارگاه¬های مهارت¬آموزی گرفته تا آموزش امداد و کمک¬های اولیه و جمع¬آوری کمک¬های مردمی در حوادث مختلف و کلاس کمک آموزشی برای دانش-آموزان و ... . ایده¬ها همگی از ذهن اهالی روستا و با توجه به نیازهای موجود شکل می¬گیرند و دبیر کانون روستایی با همکاری و هماهنگی جمعیت شهرستان، آن¬ها را هدایت می¬کند. کانون روستایی نصرآباد یکی از فعال-ترین کانون¬های هلال احمر خراسان جنوبی است.